αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD
 Αλιεία
leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία νέα english
δράσεις στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ περιοχή παρέμβασης σχέδια συνεργασίας

Αλιεία > θεσμικό πλαίσιο

ΚΥΑ Αλιευτικού Τουρισμού
Καν. 104/2000
ΚΑΝ (ΕΕ) 1407/2013
ΚΑΝ (ΕΕ) 1380/2013
Κανονισμός (ΕΕ) 508/2014
ΦΕΚ 182/2014
ΦΕΚ 156/2017