αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD
 Αλιεία
leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία νέα english
δράσεις στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ θεσμικό πλαίσιο σχέδια συνεργασίας

Αλιεία > περιοχή παρέμβασηςΓια το πρόγραμμα ΕΠΑΛΘ 2014 – 2020, οι προτεινόμενες περιοχές αφορούν σε Δημοτικές/ Τοπικές Κοινότητες, που πληρούν τα κριτήρια της πρόσκλησης, παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα:

Πίνακας : Προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης προγράμματος LEADER EΠΑΛΘ 2014 - 2020

Χωρική Ενότητα

Έκταση (km2)

Μόνιμος πληθυσμός 2011

T.K. Αβίας

7,378

611

T.K. Δολών

18,408

392

Δ.Ε. Αβίας

25,786

1.003

T.K. Αγίου Νικολάου

3,051

331

T.K. Νεοχωρίου

7,533

1.399

Δ.Ε. Λεύκτρου

10,584

1.730

Δήμος Δυτικής Μάνης

36,370

2.733

T.K. Αριοχωρίου

3,824

515

Δ.Ε. Άριος

3,824

515

Τ.Κ. Ελαιοχωρίου

24,448

270

Τ.Κ. Μικράς Μαντινείας

3,576

705

Δ.Ε. Καλαμάτας

28,024

975

Δήμος Καλαμάτας

31,848

1.490

T.K. Λογγάς

10,824

742

T.K. Νέας Κορώνης

2,575

298

Δ.Ε. Αιπείας

13,399

1.040

T.K. Αχλαδοχωρίου

11,599

334

T.K. Πεταλιδίου

10,775

1.244

Δ.Ε. Πεταλιδίου

22,374

1.578

Δήμος Μεσσήνης

35,773

2.618

T.K. Διαβολιτσίου

11,229

778

Δ.Ε. Ανδανίας

11,229

778

Δήμος Οιχαλίας

11,229

778

T.K. Βασιλιτσίου

25,466

630

T.K. Koρώνης

6,475

1.409

Δ.Ε. Κορώνης

31,941

2.039

T.K. Mεθώνης

29,529

1.209

T.K. Φοινικούντας

20,551

677

Δ.Ε. Μεθώνης

50,080

1.886

T.K. Ρωμανού

6,780

425

Δ.Ε. Νέστορος

6,780

425

T.Κ. Βλαχόπουλου

21,181

789

Δ.Ε. Παπαφλέσσα

21,181

789

Δ.Κ. Πύλου

38,476

2.767

Δ.Ε. Πύλου

38,476

2.767

Δήμος Πύλου Νέστορος

148,458

7.906

T.K. Λεύκης

10,823

228

Τ.K. Μαραθοπόλεως

8,052

729

Δ.Ε. Γαργαλιάνων

18,875

957

Δήμος Τριφυλίας

18,875

957

Σύνολο περιοχής παρέμβασης

282,553

16.482