αρχική
η εταιρία
δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία νέα english
σύντομη παρουσίαση τμήματα η εταιρία > οργανόγραμμα - στελεχιακό δυναμικό σκοπός οικονομικές καταστάσεις 2015 οικονομικές καταστάσεις οικονομικές καταστάσεις 2016 οικονομικές καταστάσεις 2017

η εταιρία > διοίκηση

Μέτοχοι στην εταιρεία είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου, η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Μεσσηνίας, το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, η Ένωση Ξενοδόχων Μεσσηνίας, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ν. Μεσσηνίας και το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας.

Η μετοχική σύνθεση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μετά και την τελευταία Τακτική Γενική Συνέλευση παρουσιάζεται παρακάτω:

Μέτοχος
Ποσοστό (%)
Περιφέρεια Πελοποννήσου
64.66
Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου
27.11
Επιμελητήριο Μεσσηνίας
6.33
Ένωση Ξενοδόχων Μεσσηνίας
0.85
Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ν. Μεσσηνίας
0.66
Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας
0.39

Η εταιρεία διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τους:

Αργυράκη Ιωάννη Πρόεδρο
Μπαρμπετσέα Δημήτριο Αντιπρόεδρο
Ρέκκα Θεοχάρη Διευθύνοντα Σύμβουλο
Κατσίβελα Παναγιώτη Μέλος
Καφαντάρη Δημήτριο Μέλος
Μπακούρο Γεώργιο Μέλος
Μπούζα Αντωνία Μέλος