αρχική
η εταιρία
δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία νέα english
σύντομη παρουσίαση η εταιρία > οργανόγραμμα - στελεχιακό δυναμικό διοίκηση σκοπός οικονομικές καταστάσεις 2015 οικονομικές καταστάσεις οικονομικές καταστάσεις 2016 οικονομικές καταστάσεις 2017

η εταιρία > τμήματα

Η εταιρεία αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:

  1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
  2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
  3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
  4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
  5. ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
  6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ λειτουργεί στην Καλαμάτα, επί της Οδού Ομήρου και Μαιζώνος 50.

Τα τμήματα της εταιρείας έχουν αναπτυχθεί σε χώρο συνολικής επιφάνειας 250 τ.μ. Συγκεκριμένα, ο χώρος κατανέμεται σε 5 γραφεία, ένα χώρο υποδοχής και σε 2 WC και είναι πλήρως εξοπλισμένος με συστήματα μηχανοργάνωσης υψηλής τεχνολογίας προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στην ανάληψη κάθε σύνθετου έργου υπέρ της τοπικής ανάπτυξης. Η εταιρεία διαθέτει όλο τον απαιτούμενο και σύγχρονης τεχνολογίας εξοπλισμό για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της.

Έτσι εκτός από το συμβατικό εξοπλισμό γραφείου διαθέτει:

  1. Δύο (2) Plotter (Σχεδιογράφοι)
  2. GPS (Mobile Mapper) Δορυφορικό Σύστημα Προσδιορισμού Θέσης
  3. Σύστημα Προβολής