αρχική
η εταιρία
δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία νέα english
σύντομη παρουσίαση τμήματα η εταιρία > οργανόγραμμα - στελεχιακό δυναμικό διοίκηση σκοπός οικονομικές καταστάσεις 2015 οικονομικές καταστάσεις 2016 οικονομικές καταστάσεις 2017

η εταιρία > οικονομικές καταστάσεις


Σχετικά αρχεία:

Ισολογισμός 2014
Ισολογισμός 2013
Ισολογισμός 2012