αρχική
η εταιρία
δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία νέα english
σύντομη παρουσίαση τμήματα η εταιρία > οργανόγραμμα - στελεχιακό δυναμικό διοίκηση σκοπός οικονομικές καταστάσεις 2015 οικονομικές καταστάσεις οικονομικές καταστάσεις 2016 οικονομικές καταστάσεις 2017

η εταιρία > οικονομικές καταστάσεις 2018

31.07.2019

Σχετικά αρχεία:

Κατάσταση αποτελεσμάτων
Προσάρτημα
Ισολογισμός 2018
Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου