αρχική η εταιρία δραστηριότητες
CLLD
 Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία νέα english
γενικά διαδικασία επιλογής τοπικής στρατηγικής εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα επιτροπή διαχείρισης προγράμματος προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχέδια συνεργασίας

CLLD > θεσμικό πλαίσιο

..

Τροποποίηση ΥΑ Οικοτεχνίας

Εκδόθηκε στις 2/3/2017 η τροποποίηση και συμπλήρωση της Υ.Α. με θέμα "Καθορισμός των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρησης μονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρική Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ)".

Σχετικά αρχεία:

Τροποποίηση ΥΑ Οικοτεχνίας