αρχική η εταιρία
δραστηριότητες
CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία νέα english
προγραμματικές συμβάσεις ολοκληρωμένες εκδόσεις

δραστηριότητες > αναθέσεις

..

Μελέτη κατασκευής μονοπατιών στα δημοτικά διαμερίσματα δήμου Ιθώμης

Το έργο υλοποιείται από την ΑΝ.ΜΕΣ.Α.Ε.ΟΤΑ μέσω σχετικής ανάθεσης από το Δήμο Ιθώμης και αφορά στην:
  • Καταγραφή των κυριότερων μονοπατιών-καλντεριμιών του Δήμου Ιθώμης
  • Απεικόνιση αυτών σε διαγράμματα 1:5000
  • Διατύπωση προτάσεων συντήρησης - αποκατάστασης - ανάδειξης