αρχική η εταιρία
δραστηριότητες
CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία νέα english
προγραμματικές συμβάσεις ολοκληρωμένες εκδόσεις

δραστηριότητες > αναθέσεις

04.03.2013

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην 1η ΕΠ.Ο. παράκαμψη Κοιν. Κάμπου και Σταυροπηγίου

Το έργο υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας μέσω σχετικής ανάθεσης από την Περιφέρεια Πελοποννήσου - Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας.