αρχική η εταιρία
δραστηριότητες
CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία νέα english
προγραμματικές συμβάσεις ολοκληρωμένες εκδόσεις

δραστηριότητες > αναθέσεις

25.07.2013

Σχέδιο αντιπλημμυρικής προστασίας περιοχών Ανδανίας - Οιχαλίας - Αρφαρών

Το έργο υλοποιείται από την ΑΝ.ΜΕΣ.Α.Ε.ΟΤΑ μέσω ανάθεσης από την Περιφέρεια Πελοποννήσου- Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας και συνοπτικά περιλαμβάνει:
Τη συγκέντρωση και αξιολόγηση των τοπογραφικών δεδομένων, των γεωλογικών στοιχείων και αεροφωτογραφιών, την αξιοποίηση στοιχείων από προηγούμενες αντιπλημμυρικές μελέτες στην ευρύτερη περιοχή, επιτόπιες επισκέψεις, εντοπισμό των παρεμβάσεων, των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα προκύψουν, καθώς και των τρόπων αποκατάστασης αυτών και χαρτογράφηση των εκτάσεων & χωροθέτηση των επεμβάσεων σε χάρτες.