αρχική η εταιρία
δραστηριότητες
CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία νέα english
προγραμματικές συμβάσεις αναθέσεις εκδόσεις

δραστηριότητες > ολοκληρωμένες

..

MED MY SEA

To έργο «MedMySea» είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την ευρωπαϊκή ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στα πλαίσια της κοινοτικής πρωτοβουλίας ARCHIMED με σκοπό να δώσει ώθηση στη διαπεριφερειακή συνεργασία μεταξύ της Ιταλίας και της Ελλάδας κατά το Χρονικό διάστημα 2000-2006. Μέσω του προγράμματος προωθείται η αειφόρος ανάπτυξη του τουρισμού, διαμέσου της αξιοποίησης της Πολιτιστικής ταυτότητας και των φυσικών πόρων της Μεσογείου. Επιδιώκεται η δημιουργία ενός οργανωμένου και ποιοτικού τουριστικού προϊόντος μέσω μια ιστιοπλοϊκής περιήγησης στην Μεσόγειο.