αρχική η εταιρία
δραστηριότητες
CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία νέα english
προγραμματικές συμβάσεις αναθέσεις εκδόσεις

δραστηριότητες > ολοκληρωμένες

..

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

  1. Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.), Άξονας 7 Ε. Π. Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  2. Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Ανάπτυξης Ειδικών Μειονεκτικών Περιοχών (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.)» του Π.Ε.Π. Πελοποννήσου 2000 –2006

Τα συγκεκριμένα προγράμματα στοχεύουν στα εξής:

  • στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας ενόψει των προκλήσεων ενός συνεχώς αυξανόμενου διεθνούς ανταγωνισμού
  • στην βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και η ελκυστικότητά της και να αποκατασταθεί η κοινωική και οικονομική της λειτουργία
  • στην διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων της υπαίθρου

Μέσω των ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης αγροτικού χώρου δόθηκε η ευκαιρία σε αρκετούς ιδιώτες η ευκαιρία να αποκτήσουν νέες ή συμπληρωματικές πηγές εισοδήματος υλοποιώντας επενδύσεις όπως: δημιουργία αγροτουριστικών καταλυμάτων, χώρων εστίασης, μικρών βιοτεχνικών – μεταποιητικών μονάδων κ.α. Σημαντικό σημείο των προγραμμάτων αυτών το οποίο πρέπει να αναφερθεί είναι ότι ενίσχυσαν την προσπάθεια για ανάδειξη αξιόλογων στοιχείων της αγροτικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς(νερόμυλοι, αλώνια κ.α) καθώς και την διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά, ο αριθμός των επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στο νομό:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΕΡΓΑ 1ης & 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)
ΔΑΠΑΝΗ (€)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
40
8.881.705,90
5.254.579,09
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
58
8.879.417,11
6.299.890,32
ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΕΔΙΩΝ
98
17.761.123,01
11.554.469,41

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

  1. ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Ο ΜΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ)
  2. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ - ΝΕΡΟΤΡΙΒΗΣ
  3. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 3 ΑΣΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΤΡΟΥ
  4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ ΣΤΟΥΠΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
  5. ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ