αρχική η εταιρία
δραστηριότητες
CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία νέα english
προγραμματικές συμβάσεις αναθέσεις εκδόσεις

δραστηριότητες > ολοκληρωμένες

..

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ»

Το ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ έχει συσταθεί για την υλοποίηση του υποπρογράμματος «Οργάνωση και λειτουργία βιώσιμης κοινωνικής επιχείρησης από ένωση νέων με σκοπό την ολοκληρωμένη αξιοποίηση του πολιτισμικού πλούτου της περιφέρειας Πελοποννήσου»

Στην εν λόγω ΑΣ εκτός από την  ΑΝ.ΜΕΣ. ΑΕ ΟΤΑ  συμμετέχουν επίσης: το Κέντρο Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ», το Ίδρυμα Λαμπράκη, το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΔΙΑΣΤΑΣΗ, οι ΤΕΔΚ των Νομών Αρκαδίας & Κορινθίας, η Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Α.Ε., η Αναπτυξιακή Λακωνίας «Πάρνωνα-Ταϋγέτου» Α.Ε., η PMM ΕΠΕ, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα και η ΒΠΜ Α.Ε.. Συντονιστής εταίρος είναι η εταιρεία «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ».

Το έργο CRESCENT έχει δύο βασικούς στόχους:

  1. Να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και μάλιστα να υποστηρίξει τη δημιουργία και λειτουργία μιας τέτοιας κοινωνικής επιχείρησης από ομάδα νέων της Περιφέρειας
  2. Να συμπληρώσει τις υπάρχουσες πολιτικές για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή, ειδικά μέσω της δημιουργίας σύγχρονων μοντέλων διαχείρισης και αξιοποίησης του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού πλούτου της Πελοποννήσου

Το έργο εντάσσεται στο μέτρο 2.2. της  Κ.Π. EQUAL και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά 75% και κατά 25% από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.