αρχική η εταιρία
δραστηριότητες
CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία νέα english
προγραμματικές συμβάσεις αναθέσεις εκδόσεις

δραστηριότητες > ολοκληρωμένες

..

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΦΥΛΩΝ ΕΝΩΣΙΣ»

Η ΦΥΛΩΝ ΕΝΩΣΙΣ έχει συσταθεί για την υλοποίηση του υποπρογράμματος «Ολοκληρωμένη υποστήριξη και παρέμβαση ενίσχυσης επιχειρηματικότητας υπέρ των Ελλήνων τσιγγάνων».

Γενικός στόχος του σχεδίου είναι η προώθηση της επιχειρηματικότητας στους Έλληνες τσιγγάνους, η διευκόλυνση πρόσβασης άνεργων και υποαπασχολούμενων Τσιγγάνων στη διαδικασία δημιουργίας μιας επιχείρησης με την κατάλληλη κοινωνική και εργασιακή τους προετοιμασία. Σκοπός είναι η καταπολέμηση του πολύπλευρου αποκλεισμού που δέχονται οι τσιγγάνοι από την οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου, της αδυναμίας πρόσβασης τους στα κοινωνικά αγαθά και της ύπαρξης στερεοτύπων και προκαταλήψεων στην περιβάλλουσα κοινωνία, μέσω της διευκόλυνσής τους στην δημιουργία επιχειρήσεων.

Περιοχές υλοποίησης του σχεδίου είναι οι περιοχές Αττικής, Μεσσηνίας, Πιερίας, Λέσβου και Ηλείας. Στην ΑΣ συμμετέχουν 15 εταίροι (φορείς, ΟΤΑ κα)  ενώ Συντονιστής είναι το ΚΕΚ ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά 75% και κατά 25% από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.