αρχική η εταιρία
δραστηριότητες
CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία νέα english
προγραμματικές συμβάσεις αναθέσεις εκδόσεις

δραστηριότητες > ολοκληρωμένες

..

Κοινοτικές Πρωτοβουλίες

Η εταιρεία συμμετέxει σε κοινοτικές πρωτοβουλίες. Η EQUAL είναι μία από αυτές.