αρχική η εταιρία
δραστηριότητες
CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία νέα english
αναθέσεις ολοκληρωμένες εκδόσεις

δραστηριότητες > προγραμματικές συμβάσεις

..

Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών Νομού Μεσσηνίας


Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης υλοποιείται η πράξη που αφορά στη Λειτουργία των Κέντρων Υποδοχής Επενδυτών (ΚΥΕ) σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ως δομή στήριξης της επιχειρηματικότητας.

Σκοπός των Κέντρων Υποδοχής Επενδυτών μεταξύ άλλων είναι η μείωση του χρόνου σύστασης των επιχειρήσεων, του χρόνου έκδοσης αδειών, η διευκόλυνση του πολίτη επιχειρηματία στις συναλλαγές του με τη δημόσια διοίκηση, καθώς και η προσέλκυση νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Επιπροσθέτως αναλαμβάνει να παρέχει ενημέρωση με αξιόπιστο και έγκυρο τρόπο για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρονται τόσο μέσω των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, όσο και για το ισχύον εθνικό πλαίσιο κινήτρων ενισχύσεων (αναπτυξιακός νόμος 3299/2004 ,κλπ).

Στο νομό Μεσσηνίας το ΚΥΕ λειτουργεί στον πρώτο όροφο του κτιρίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ενώ τις υπηρεσίες τους παρέχουν δύο άτομα και συγκεκριμένα, ο κ. Καρνούσκος Παναγιώτης και η κα Τσαντύλα Αθηνά.

Τα στελέχη του Κ.Υ.Ε είναι πάντα κοντά στους υποψήφιους επενδυτές, για να τους ενημερώσουν και στη συνέχεια να αναλάβουν τη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους με όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου που εμπλέκονται στις διαδικασίες σύστασης και αδειοδότησης μιας επιχείρησης.