αρχική η εταιρία
δραστηριότητες
CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία νέα english
αναθέσεις ολοκληρωμένες εκδόσεις

δραστηριότητες > προγραμματικές συμβάσεις

..

Εκπόνηση Σχεδίου Ανάδειξης Γέφυρας Μαυροζούμενας

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας, ο Δήμος Μελιγαλά και η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας - Αναπτυξιακή Α.Ε.ΟΤΑ λαμβάνοντας υπόψη:

α. Ότι η Γεφυρα Μαυροζούμενας αποτελεί σημαντικό δείγμα αρχιτεκτονικής και έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως εναλλακτικός πόλος έλξης επισκεπτών στην περιοχή

β. Την αναγκαιότητα να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας και ανάδειξης τόσο του μνημείου όσο και του περιβάλλοντος χώρου


προχώρησαν στη σύναψη σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο "Κατάρτιση Σχεδίου Ανάδειξης Γέφυρας Μαυροζούμενας Δήμου Μελιγαλά" .

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 80.000,00 ενώ η  χρηματοδότηση θα προέλθει κατά το ποσό των 60.000,00€ από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας και από το Δήμο Μελιγαλά κατά το ποσό των 20.000,00€.

Σχετικές φωτογραφίες:

Photo
Photo
Photo