αρχική η εταιρία
δραστηριότητες
CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία νέα english
αναθέσεις ολοκληρωμένες εκδόσεις

δραστηριότητες > προγραμματικές συμβάσεις

..

Κατάρτιση Σχεδίου Καταγραφής, Ανάδειξης & Διασύνδεσης Πολιτισμικών Χώρων Δήμου Ιθώμης

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας, ο Δήμος Ιθώμης και η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας - Αναπτυξιακή Α.Ε.ΟΤΑ λαμβάνοντας υπόψη:

α. Την τεράστια σπουδαιότητα του χώρου της αρχαίας Μεσσήνης και τη δυνατότητά του να λειτουργήσει ως αξιόλογος τουριστικός προορισμός παρέχοντας εναλλακτικές προτάσεις στον επισκέπτη
β. Την ανάγκη να αξιοποιηθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Δήμου Ιθώμης
γ. Τα πλεονεκτήματα που θα προκύψουν από τη διασύνδεση όλων των πολιτισμικών στοιχείων του Δήμου Ιθώμης

προχώρησαν στη σύναψη σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης για την κατάρτιση "Σχεδίου καταγραφής, ανάδειξης και διασύνδεσης πολιτισμικών χώρων Δήμου Ιθώμης".

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 84.000,00 ενώ η  χρηματοδότηση θα προέλθει κατά το ποσό των 74.000,00€ από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας και από το Δήμο Ιθώμης κατά το ποσό των 10.000,00€.


Σχετικές φωτογραφίες:

Photo
Photo
Photo