αρχική η εταιρία
δραστηριότητες
CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία νέα english
αναθέσεις ολοκληρωμένες εκδόσεις

δραστηριότητες > προγραμματικές συμβάσεις

..

Σχέδιο Καταγραφής & Διαχείρισης Γεωργικών Πλαστικών Απορριμμάτων

Ολοκληρώθηκε και παραλήφθηκε  το "Σχέδιο  καταγραφής και διαχείρισης γεωργικών πλαστικών απορριμμάτων"   το οποίο συντάχθηκε από την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας μέσω σχετικής προγραμματικής σύμβασης η οποία έχει υπογραφεί μεταξύ των Δήμων Αυλώνος, Γαργαλιάνων, Κυπαρισσίας, Φιλιατρών, Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νομού Μεσσηνίας και της εταιρείας.

Στα πλαίσια της σύμβασης αυτής και σε πιλοτικό επίπεδο για πρώτη φορά εφαρμόστηκε με επιτυχία ολοκληρωμένο πρόγραμμα δεματοποίησης των γεωργικών πλαστικών απορριμμάτων και των μαύρων πλαστικών (σωλήνες κτλ.), καθώς στην περιοχή των ανωτέρω δήμων υπάρχουν εκτεταμένες θερμοκηπιακές καλλιέργειες και καλλιέργειες χαμηλής κάλυψης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, δεματοποιήθηκαν περίπου 350-400 τόνοι πλαστικών, τα οποία παρέλαβε η πιστοποιημένη εταιρεία "ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ".Η συγκεκριμένη προσπάθεια αποτελεί ένα πρώτο βήμα στην κατεύθυνση προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και της δημόσιας υγείας από την πρακτική της καύσης των πλαστικών που παράγονται από τις καλλιέργειες. Επιπροσθέτως, η συλλογή και η απομάκρυνση των πλαστικών τα οποία ήταν διάσπαρτα στις περιοχές των Δήμων βελτίωσε σε σημαντικό βαθμό την εικόνα της περιοχής.

Σχετικές φωτογραφίες:

Photo
Photo
Photo
Photo