αρχική η εταιρία
δραστηριότητες
CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία νέα english
αναθέσεις ολοκληρωμένες εκδόσεις

δραστηριότητες > προγραμματικές συμβάσεις

..

Σχέδιο Βελτίωσης της 38ης Επαρχιακής Οδού Σουληνάρι-Κρεμμύδια-Κορυφάσιο έως 9η Εθνική Οδό, όρια Ν.Ηλείας-Καλό Νερό-Κυπαρισσία-Πύλος-Μεθώνη

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας, ο Δήμος Νέστορος, ο Δήμος Χιλιοχωρίων και η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας - Αναπτυξιακή Α.Ε.ΟΤΑ λαμβάνοντας υπόψη:

α. το γεγονός ότι η 38η Επαρχιακή Οδός αποτελεί βασικό άξονα για τη δυτική Μεσσηνία καθώς συνδέει τις δύο Εθνικές οδούς της περιοχής ήτοι την Εθνική οδό υπ΄αρίθμ.82 <Σπάρτη-Καλαμάτα-Μεσσηνή-Βελίκα-Σουληνάρι-Πύλος> με την Εθνική Οδό υπ.αρίθμ.9 <Πάτρα-Πύργος-Κυπαρισσία-Πύλος-Μεθώνη>,
β. την ανάγκη βελτίωσης των γεωμετρικών στοιχείων και το πλάτος της οδού προκειμένου να επιτευχθεί η ασφάλεια των κινούμενων επί αυτής,
γ. το γεγονός ότι η συγκεκριμένη οδός εξυπηρετεί περιοχές που παρουσιάζουν τουριστική ανάπτυξη,

προχώρησαν στη σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης για την κατάρτιση σχεδίου <<Βελτίωσης της 38ης Επαρχιακής Οδού Σουληνάρι-Κρεμμύδια-Κορυφάσιο έως 9η Εθνική Οδό, όρια Ν.Ηλείας-Καλό Νερό-Κυπαρισσία-Πύλος-Μεθώνη>>.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 205.870,00 και θα προέλθει από την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας.