αρχική η εταιρία
δραστηριότητες
CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία νέα english
αναθέσεις ολοκληρωμένες εκδόσεις

δραστηριότητες > προγραμματικές συμβάσεις

..

Προγραμματική Σύμβαση «Οικοανάπτυξη Νέδας»

Η εν λόγω σύμβαση έχει υπογραφεί μεταξύ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας, της Ηλειακής ΑΕ Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ. Στα πλαίσια της εν λόγω σύμβασης προβλέπεται η εκπόνηση των εξής σχεδίων που σκοπό έχουν την αειφορική ανάπτυξη της περιοχής:

  1. Σύνταξη Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης περιοχής Νέδας (Master Plan)
  2. Σύνταξη  ολοκληρωμένου επιχειρησιακού προγράμματος ανάπτυξης παρόχθιων Δήμων ποταμού Νέδας
  3. Σύνταξη Σχεδίου  Αγροτικής Ανάπτυξης στη περιοχή Νέδας
  4. Σύνταξη σχεδίου Εμπειρογνωμοσύνης  δράσεων οργάνωσης-διαχείρισης- προστασίας Νέδας βασισμένο στα εγκεκριμένα χωροταξικά σχέδια των δύο περιφερειών