αρχική η εταιρία
δραστηριότητες
CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία νέα english
αναθέσεις ολοκληρωμένες εκδόσεις

δραστηριότητες > προγραμματικές συμβάσεις

..

Προγραμματική Σύμβαση «Αειφορική Διαχείριση της Μεσσηνιακής Νέδας»

Σκοπός της σύμβασης, η οποία έχει υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, των Δήμων Δωρίου, Αυλώνος, Είρας & της ΑΝ.ΜΕΣ.ΑΕ ΟΤΑ, είναι η εκπόνηση σχεδίων και η υλοποίηση δράσεων στις γεωγραφικές περιοχές των Δήμων Δωρίου, Αυλώνος και Είρας στα διοικητικά όρια των οποίων εμπίπτει το ποτάμι της Νέδας με στόχο την προστασία και την ανάδειξη της περιοχής.

Τα σχέδια που θα εκπονηθούν είναι:

  1. Σύνταξη σχεδίου δράσεων βελτίωσης – ανάδειξης - σήμανσης δικτύου μονοπατιών περιοχής Νέδας Ν. Μεσσηνίας –Έργα Αναψυχής
  2. Σύνταξη σχεδίων - δράσεων τριών (3 ) κέντρων  ενημέρωσης Νομού Μεσσηνίας
  3. Σύνταξη διαχειριστικών σχεδίων ανάπλασης των εννέα (9) σημαντικότερων δημοτικών διαμερισμάτων της περιοχής Νέδας στο Νομό Μεσσηνίας
  4. Σύνταξη οριστικών  τεχνικών σχεδίων  ανάπλασης κεντρικών χώρων τριών (3) δημοτικών διαμερισμάτων περιοχής Νέδας στο Νομό Μεσσηνίας