αρχική η εταιρία
δραστηριότητες
CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία νέα english
αναθέσεις ολοκληρωμένες εκδόσεις

δραστηριότητες > προγραμματικές συμβάσεις

..

Σύνταξη Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών

1. Σύνταξη ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών περιοχών: α) Φαραγγιού Νέδας, β) Σαπιέντζας, Σχίζας Ακρωτηρίου Ακρίτας, γ) Θαλάσσιας Περιοχής Στενού Μεθώνης

2. Παρουσίαση – Διαβούλευση των ανωτέρω μελετών και της ήδη εκπονηθείσης μελέτης για την περιοχή λιμνοθάλασσας Πύλου(Διβάρι), νήσος Σφακτηρίας, Άγιος Δημήτριος με σκοπό την ίδρυση Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης


Σκοπός της μελέτης είναι ο προσδιορισμός των κατάλληλων ρυθμιστικών παρεμβάσεων και  ειδικών (διαχειριστικών) μέτρων για τη διασφάλιση της οικολογικής αξίας και τη λειτουργία και ανάδειξη των προστατευτέων περιοχών «GR 2550003- Σαπιέντζα και Σχίζα, Ακρωτήρι Ακρίτας» και «GR 2550007- Θαλάσσια περιοχή Στενού Μεθώνης», ώστε να διαμορφωθεί ενιαία πρόταση διαχείρισης όλων αυτών των περιοχών του Νομού Μεσσηνίας.