αρχική η εταιρία
δραστηριότητες
CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία νέα english
αναθέσεις ολοκληρωμένες εκδόσεις

δραστηριότητες > προγραμματικές συμβάσεις

25.07.2013

Εργασίες καθαρισμού τμημάτων του βασικού οδικού δικτύου, συλλογή & απομάκρυνση νεκρών ζώων στο Ν.Μεσσηνίας

Συμβάλλόμενα μέρη στην Προγραμματική Σύμβαση είναι:
 • Η Περιφέρεια Πελοποννήσου - Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας
 • Ο Δήμος Καλαμάτας
 • Ο Δήμος Μεσσήνης
 • Ο Δήμος Οιχαλίας
 • Ο Δήμος Πύλου - Νέστορος
 • Ο Δήμος Τριφυλίας
 • Η ΑΝ.ΜΕΣ.Α.Ε.ΟΤΑ (ως φορέας υλοποίησης)

Οι εργασίες που θα γίνουν είναι:
 • Εργασίες καθαρισμού παρόδιας βλάστησης (ποώδης-θαμνώδης) τμημάτων του βασικού οδικού δικτύου,
 • Συλλογή και απομάκρυνση πλαστικών, ξύλων και άλλων απορριμμάτων,
 • Συλλογή και εναπόθεση των συλλεγέντων απορριμμάτων σε νόμιμα λειτουργούντες χώρους εναπόθεσης,
 • Συλλογή και μεταφορά νεκρών ζώων (σύμφωνα με το Ν.3170/2003, το Π.Δ. 211/2006 και τον Κανονισμό 1774/2002/ΕΚ) σε αποτεφρωτήριο προς καύση,
 • Αποκατάσταση πινακίδων σήμανσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 98.000,00€ συμπ. του ΦΠΑ και προέρχεται από τους κάτωθι:
 • Περιφέρεια Πελοποννήσου - Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας : 50.000,00€
 • Δήμος Καλαμάτας : 11.000,00€
 • Δήμος Μεσσήνης : 11.000,00€
 • Δήμος Οιχαλίας : 4.500,00€
 • Δήμος Πύλου - Νεστορος : 11.000,00€
 • Δήμος Τριφυλίας : 10.500,00€
Η Προγραμματική Σύμβαση λήγει στις 30-10-2013.

Προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα για τον ευπρεπισμό του οδικού δικτύου αλλά και την άμεση απομάκρυνση των νεκρών ζώων το τηλ. της ΑΝ.ΜΕΣ.Α.Ε.ΟΤΑ 27210-96120 παραμένει διαθέσιμο για κάθε σχετική ενημέρωση.