αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

08.10.2010

Άξονας 3 (Πρώην ΟΠΑΑΧ) - Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων

Παράταση προθεσμίας υποβολής ιδιωτικών επενδύσεων στα πλαίσια του άξονα 3 (πρώην ΟΠΑΑΧ)

Δόθηκε από το  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης – φακέλων υποψηφιότητας στα Μέτρα 311-312-313 του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013 με νέα καταληκτική ημερομηνία την 1η Νοεμβρίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30μμ.