αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

05.11.2010

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τοπικού Προγράμματος LEADER

Δημοσιεύθηκε η 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος LEADER με καταληκτική ημερομηνία 10-1-2011.


Σχετικά αρχεία:

Περίληψη 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Άξονα 4