αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

22.11.2010

Προγραμματική Σύμβαση «Σχέδιο καταγραφής, ανάδειξης και διασύνδεσης πολιτισμικών χώρων Δήμου Ιθώμης»

Στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά την κατάρτιση «Σχεδίου καταγραφής, ανάδειξης και διασύνδεσης πολιτισμικών χώρων Δήμου Ιθώμης», πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση σήμερα, Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010 & ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας συνεδρίαση της Επιστημονικοτεχνικής Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου.

Η σύμβαση η οποία έχει υπογραφεί μεταξύ της ΝΑ Μεσσηνίας, του Δήμου Ιθώμης και της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας έχει ως σκοπό τη συνεργασία όλων των μερών ώστε να επιτευχθεί αφενός η διασύνδεση των πολιτισμικών χώρων του Δήμου Ιθώμης και αφετέρου η προβολή αυτού ως ενός εναλλακτικού τουριστικού προορισμού.

Στη συνεδρίαση πήραν μέρος εκπρόσωποι των συμβαλλομένων μερών καθώς και εκπρόσωποι της ΛΗ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, της 26ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας.


Σχετικές φωτογραφίες:

Photo