αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

20.12.2010

Δράσεις Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Περιοχών

H ΑΝ.ΜΕΣ.-Α.Ε. ΟΤΑ ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε ζητήματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και κυρίως στην προσπάθεια για αποκατάσταση των περιοχών του Ν. Μεσσηνίας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του έτους 2007, υλοποίησε ή συμμετείχε με άλλους φορείς/υπηρεσίες στην υλοποίηση δράσεων όπως:

1. Σύνταξη Μελέτης Αντιδιαβρωτικών – Αντιπλημμυρικών έργων στις πυρόπληκτες περιοχές της Άνω Μεσσηνίας (η εν λόγω  μελέτη  παραδόθηκε στο  Δασαρχείο Καλαμάτας και εν συνεχεία υλοποιήθηκε απ΄αυτό).
2. Η ΑΝ.ΜΕΣ. ΑΕ ΟΤΑ σε συνεργασία με την Ε.Α.Σ. Μεσσηνίας συνέταξαν  μελέτη «Αποκατάστασης μιας πρόσφατα πυρόπληκτης ελαιοκομικής περιοχής του Ν. Μεσσηνίας (Δήμος Ανδανίας)».
3. Η εταιρεία συμμετείχε ως συμβαλλόμενο μέρος (φορέας υλοποίησης) σε Προγραμματική Σύμβαση η οποία αφορούσε στην «Υλοποίηση Εργασιών Προστασίας & Αποκατάστασης Φυσικού Περιβάλλοντος Πυρόπληκτων Περιοχών Ν. Μεσσηνίας».
4. Η εταιρεία με δική της πρωτοβουλία προχώρησε στη δωρεάν σύνταξη Μελέτης αναφορικά με την «Αποκατάσταση του Καμένου Κτιρίου του Ξυλοπριστηρίου Αρτεμισίας» μέσα στα πλαίσια της προστασίας, ανάδειξης και προβολής της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η μελέτη αυτή παραδόθηκε στον τέως Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Κων/νο Κιλτίδη κατά την επίσκεψή του στην Καλαμάτα (Οκτώβριος 2008), ενώ είχε διαβιβαστεί και στο Δασαρχείο Καλαμάτας τον Σεπτέμβριο του 2009.

Σήμερα μετά από σχετικό αίτημα, η ΑΝ.ΜΕΣ.ΑΕ ΟΤΑ  διαβίβασε στο Δασαρχείο Καλαμάτας την μελέτη αυτή σε τέσσερα (4) αντίγραφα ώστε να θεωρηθεί αρμοδίως και να προχωρήσει η υλοποίησή της.Σχετικές φωτογραφίες:

Photo
Photo
Photo
Photo
Photo