αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

29.12.2010

Σχέδιο Ανάδειξης Γέφυρας Μαυροζούμενας Δήμου Μελιγαλά

Συνεδρίασαν χθες, Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2010 στην αίθουσα «ΠΑΝ. ΦΩΤΕΑΣ» του Διοικητηρίου Μεσσηνίας, οι Επιτροπές Παρακολούθησης της Προγραμματικής  Σύμβασης που αφορά την εκπόνηση «Σχεδίου ανάδειξης Γέφυρας Μαυροζούμενας Δήμου Μελιγαλά».

Η σύμβαση  έχει υπογραφεί μεταξύ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, του Δήμου Μελιγαλά και της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας (φορέας υλοποίησης) και σκοπό έχει τη σύνταξη σχεδίου αναφορικά με την  ανάδειξη και προστασία της γέφυρας καθώς και την αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου του μνημείου.

Στη χθεσινή συνεδρίαση των αρμόδιων επιτροπών παραλήφθηκαν κατά σειρά:
•    Η Στατική Αποτύπωση της Γέφυρας η οποία περιλαμβάνει:
ι)Δομητική αποτύπωση του μνημείου –παθολογία
(σύνταξη υπομνηματισμένων σχεδίων-κατόψεων-όψεων–τομών λεπτομερειών καταγραφή οικοδομικών φάσεων και επεμβάσεων, διερεύνηση δομής με υπόβαθρο την αρχιτεκτονική μελέτη)
ιι)Τεχνική έκθεση καταγραφής της παθολογίας του μνημείου, πιθανές ερευνητικές εργασίες και αναλύσεις των δομικών στοιχείων
ιιι)Φωτογραφική τεκμηρίωση

•    Η  Αρχιτεκτονική & Στατική Μελέτη και συγκεκριμένα:
Στάδιο Α’: Αρχιτεκτονική  Πρόταση
Σύνταξη προτάσεων για τη διατήρηση, προστασία, συντήρηση και βελτίωση μνημείου
Ι)Αποκατάσταση Μνημείου και περιβάλλοντος χώρου
(σύνταξη υπομνηματισμένων σχεδίων-κατόψεων-όψεων-τομών-κατασκευαστικών λεπτομερειών)
ΙΙ)Τεχνική έκθεση περιγραφής παρεμβάσεων και τεκμηρίωσής  τους

-Στάδιο Β: Στατική Πρόταση
Σύνταξη προτάσεων για τη διατήρηση, προστασία, στερέωση του μνημείου
Ι)Αποκατάσταση του μνημείου (σύνταξη υπομνηματισμένων-κατόψεων –όψεων-τομών-κατασκευαστικών λεπτομερειών  με υπόβαθρο την αρχιτεκτονική μελέτη)
ΙΙ) Τεχνική έκθεση περιγραφής επεμβάσεων και τεκμηρίωσή τους


•    Μελέτη φωτισμού μνημείου και περιβάλλοντος χώρου
•    Μελέτη πυρασφάλειας
•    Μελέτη ανάπλασης περιβάλλοντος χώρου
•    Φυτοτεχνική διευθέτηση