αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

28.12.2010

Σύνταξη Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων στο Δήμο Αβίας

Η προγραμματική σύμβαση για τη «Σύνταξη Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων στο Δήμο Αβίας» η οποία έχει υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, του Δήμου Αβίας και της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ που είναι και ο φορέας υλοποίησης βρίσκεται σε εξέλιξη.
Έως σήμερα έχει παραδοθεί  η υποφάση Β1 της Β΄Φάσης του σχεδίου η οποία περιλαμβάνει συνοπτικά τα κάτωθι:
•    Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης του Δήμου
•    Οργάνωση χρήσεων γης και προστασία περιβάλλοντος του Δήμου
•    Γενική Πολεοδομική Οργάνωση και Ρύθμιση των Οικιστικών Υποδοχέων
•    Πρόγραμμα Ενεργοποίησης του ΣΧΟΟΑΠ
•    Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας

Σχετικές φωτογραφίες:

Photo