αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

29.12.2010

Καμία παράταση στην καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων στο LEADER

Κατόπιν επικοινωνίας με την Ε.Υ.Ε. ΠΑΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων δεν είναι δυνατή η παραταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων στo πλαίσιo της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος LEADER.