αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

10.01.2011

Υποβληθείσες προτάσεις στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης LEADER

Ολοκληρώθηκε σήμερα Δευτέρα 10-01-2011 και ώρα 14:30 η υποβολή επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της 1ης προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος "Η Ζωή στο Μεσσηνιακό Ελαιώνα" του άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 "Εφαρμογή της προσέγγισης leader", που υλοποιεί η ΟΤΔ Αναπτυξιακή Μεσσηνίας - Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ,  με συγχρηματοδότηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγρατικής Ανάπτυξης.


Σχετικά αρχεία:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ LEADER