αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

04.08.2011

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων τοπικού προγράμματος LEADERΣχετικά αρχεία:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ