αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

12.09.2011

Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων τοπικού προγράμματος LEADER


Σχετικά αρχεία:

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ LEADER