αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

11.09.2012

Τοπικό Πρόγραμμα Leader - Ενημερωτική συνάντηση ενόψει της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έργα παρεμβάσεων δημοσίου χαρακτήρα

Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., η οποία είναι ο φορέας υλοποίησης του τοπικού προγράμματος του Άξονα 4 – Προσέγγιση LEADER του Εθνικού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2007-2013, πραγματοποίησε χθες Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρείας, ενημερωτική συνάντηση εν όψει της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έργα παρεμβάσεων δημοσίου χαρακτήρα.

Στην ανωτέρω συνάντηση παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Μεσσήνης κ. Στάθης Αναστασόπουλος, ο Δήμαρχος Πύλου – Νέστορος κ. Δημήτριος Καφαντάρης, η Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κα Παναγιώτα Ντίντα, ο Αντιδήμαρχος Τριφυλίας κ. Ανδρινόπουλος Ευστάθιος, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Καλαμάτας κ. Βασίλειος Χαντζής, η Δ/ντρια Ανάπτυξης του Δήμου Καλαμάτας κα Σταυρούλα Αγρίου καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφέρειας Πελοποννήσου και των ανωτέρω Δήμων.

Ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας κ. Αργυράκης Ιωάννης και ο Δ/νων Σύμβουλος κ. Νικόλαος Αλεξανδρόπουλος επεσήμαναν την ανάγκη αξιοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την ανάπτυξη του τόπου μας.

Στη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν από το Συντονιστή της Ομάδας Τοπικής Δράσης κ. Σπαρτιάνο Ηλία, Πολιτικό Μηχανικό, οι δραστηριότητες  που επιδοτεί το πρόγραμμα, ενώ δόθηκαν διευκρινήσεις και αντηλλάγησαν απόψεις.

Μέσω της επικείμενης 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της οποίας ο συνολικός προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης (Κοινοτική & Εθνική Συμμετοχή) θα ανέλθει σε 1.500.025,00€, μπορούν να χρηματοδοτηθούν δράσεις δημοσίου χαρακτήρα και πιο συγκεκριμένα α) δράσεις για την ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων (π.χ. σήμανση αξιοθέατων και μνημείων), β) βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό (π.χ. έργα υποδομής μικρής κλίμακας, ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.λ.π.), γ) έργα ανακαίνισης και ανάπτυξης χωριών (π.χ. αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισμάτων, αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση κ.α.), καθώς και δ) έργα για τη διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης διανεμήθηκε πληροφοριακό υλικό στους συμμετέχοντες από το στελεχιακό δυναμικό της εταιρείας.