αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

19.09.2012

2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τοπικού Προγράμματος LEADER-Δράσεις Δημοσίου χαρακτήρα


Σχετικά αρχεία:

Περίληψη 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος-Δράσεις Δημοσίου χαρακτήρα
Εξώφυλλο φακέλου υποψηφιότητας
Παράταση 2ης Πρόσκλησης τοπικού προγράμματος leader
Φάκελος υποψηφιότητας
Φάκελος υποψηφιότητας-τεχνικά χαρακτηριστικά & προϋπολογισμός προτεινόμενου έργου
Παράρτημα IV - Οδηγός Δικαιούχων ΟΤΑ έργων leader
Παράρτημα VII - Τοπικό πρόγραμμα
Παράρτημα Ι,ΙΙ,ΙΙΙ
Πίνακας τιμών κατασκευαστικών εργασιών
ΚΥΑ Άξονα 4, 401/10.3.2010
1η Τροπ.ΚΥΑ 401-10.3.2010
Παράρτημα VI - Προδιαγραφές μελέτης L322
Λεπτομέρειες εφαρμογής Άξονα 4 - ΥΑ 1577/23-07-2010
1η Τροποποίηση ΥΑ 1577/1-4-2011
2η Τροποποίηση ΥΑ 1577/16-03-2012
3η Τροποποίηση ΥΑ 1577/23-11-2012