αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

03.12.2012

Παράταση 2ης Πρόσκλησης τοπικού προγράμματος leader

 

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος leader με σχετική της απόφαση που ελήφθη ομόφωνα στη  συνεδρίαση της 30ης -11-2012 αποφάσισε  να δοθεί παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλων για τις δράσεις δημοσίου χαρακτήρα.

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ορίστηκε η 4η Ιανουαρίου 2013.