αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

14.01.2013

3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τοπικού Προγράμματος LEADERΘεσμικό πλαίσιο...
Σχετικά αρχεία:

3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Περίληψη 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Φάκελος υποψηφιότητας υπομέτρων L311,L312 & L313
Φάκελος υποψηφιότητας υπομέτρου L312-5
Φάκελος υποψηφιότητας δράσης L123α
Κριτήρια Επιλεξιμότητας 3ης Πρόσκλησης
Κριτήρια Επιλογής 3ης Πρόσκλησης
Τοπικό Πρόγραμμα \"Η Ζωή στο Μεσσηνιακό Ελαιώνα\"
Πίνακας τιμών κατασκευαστικών εργασιών
Πίνακας Πυρόπληκτων Δ.Δ. Περιοχής Παρέμβασης
Ενημερωτικό Υλικό 3ης Πρόσκλησης
Πίνακας Υφιστάμενης Δυναμικότητας σε κλίνες των Δ.Δ. της περιοχής παρέμβασης