αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

07.03.2013

Ενημερωτικές Εκδηλώσεις για τον Άξονα 3 (πρώην ΟΠΑΑΧ)Η «Κοινοπραξία για την ανάπτυξη της υπαίθρου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» που αποτελεί τον Υποστηρικτικό Μηχανισμό των ιδιωτικών επενδύσεων του Άξονα 3: «Ποιότητα Ζωής στις Αγροτικές Περιοχές & Διαφοροποίηση της Αγροτικής Οικονομίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2007-2013 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, σε συνεργασία με την Αντένα Ν.Μεσσηνίας «Αναπτυξιακή Μεσσηνίας -Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Άξονα 3 θα πραγματοποιήσουν ανοιχτές ενημερωτικές εκδηλώσεις για την ενημέρωση των υποψήφιων επενδυτών και του τοπικού πληθυσμού σχετικά με τους κλάδους και τις δράσεις που ενισχύονται, τους δικαιούχους, τα ποσοστά ενίσχυσης, τις επιλέξιμες δαπάνες κ.λ.π.

Το πρόγραμμα των ενημερωτικών εκδηλώσεων έχει ως εξής:

ΤΟΠΟΣ

ΧΩΡΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

Καρδαμύλη

Δημαρχείο - Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου

Δευτέρα 11-3-2013

18:00

Κυπαρισσία

Δημαρχείο - Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου

Τρίτη 12-3-2013

18:00

Μελιγαλάς

Κτίριο ΑΣΟ

Τετάρτη 13-3-2013

18:00

Καλαμάτα

Γραφεία Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ,

(Δ/νση: Ομήρου & Μαιζώνος 50)

Τετάρτη 20-3-2013

19:00