αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

22.03.2013

Παράταση 3ης Πρόσκλησης Τοπικού Προγράμματος LEADER

Καλαμάτα, 22-3-2013
Αρ.Πρωτ.: 232

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος leader με σχετική της απόφαση που ελήφθη ομόφωνα στη  συνεδρίαση της 22 -03-2013 αποφάσισε  να  δοθεί παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλων στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος Leader.

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ορίστηκε η 26η Απριλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αρίθμ. 63/11-01-2013 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Για την ΕΔΠL
Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Αλεξανδρόπουλος