αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

23.04.2013

Παράταση Πρόσκλησης Άξονα 3 (πρώην ΟΠΑΑΧ)

Σύμφωνα με την υπ΄αριθ.  9175/23-04-2013 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης-φακέλων υποψηφιότητας για ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα Μέτρα 311,312,313, μέχρι  και την  24η Μαΐου 2013 ημέρα Παρασκευή.

Σχετικά αρχεία:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ