αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

30.11.2013

4η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τοπικού Προγράμματος LEADER


Σχετικά αρχεία:

4η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Περίληψη 4ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
1η Τροποποίηση Τοπικού Προγράμματος
Εξώφυλλο φακέλου υποψηφιότητας_ Δημόσια έργα
Φάκελος υποψηφιότητας_Δημόσια έργα
Φάκελος υποψηφιότητας_Δημόσια έργα_Τεχνικά χαρακτηριστικά & προϋπολογισμός προτεινόμενου έργου
Οδηγός Δικαιούχων ΟΤΑ έργων leader
Φάκελος υποψηφιότητας υπομέτρων L311,L312 & L313
Προδιαγραφές Μελέτης L322
Κριτήρια Επιλεξιμότητας 4ης Πρόσκλησης
Πίνακας Υφιστάμενης Δυναμικότητας σε κλίνες των Δ.Δ. της περιοχής παρέμβασης
Πίνακας τιμών κατασκευαστικών εργασιών
Ενημερωτικό υλικό_ Δημόσια έργα
Ενημερωτικό υλικό_Ιδιωτικά έργα
Προκηρυσσόμενες δράσεις_Δικαιούχοι_Περιοχή παρέμβασης