αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

28.12.2013

Αποτελέσματα αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων 3ης Πρόσκλησης τοπικού προγράμματος LEADER


Σχετικά αρχεία:

Πίνακας Βαθμολογίας