αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

14.04.2014

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων 4ης Πρόσκλησης τοπικού προγράμματος LEADER


Σχετικά αρχεία:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ