αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

03.10.2014

Διατοπικό Σχέδιο: Το βιολογικό τραπέζι στη νοτιοδυτική Ελλάδα

Την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2014 συνεδρίασε η Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος Leader υπό την προεδρία του κ. Θεοχάρη Ρέκκα (Δ/νοντα Συμβούλου της ΑΝ.ΜΕΣ.Α.Ε.ΟΤΑ, με τη συμμετοχή των μελών: κ. Στάθη Αναστασόπουλου (Δημάρχου Μεσσήνης, εκπροσώπου του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας Τοπ. Προϊόντων & Αγροτουρισμού Μεσσηνιακού Ταϋγέτου), κας Αντωνίας Μπούζα (Περιφ. Συμβούλου, εκπροσώπου του Συλλόγου Γυναικών Μεσσήνης & Περιχώρων) και κ. Παναγ.Φουρναράκη (εκπροσώπου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δ.Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ») για την παραλαβή των κάτωθι μελετών:

· «Το βιολογικό τραπέζι της Νοτιοδυτικής Ελλάδας: Έρευνα αγοράς και εκπόνηση σχεδίου μάρκετινγκ για την ανάπτυξη & εμπορία των βιολογικών προϊόντων στη Μεσσηνία».

·  «Έρευνα αγοράς & κοινός οδηγός μάρκετινγκ για την ανάπτυξη & εμπορία των βιολογικών προϊόντων στη νοτιοδυτική Ελλάδα»

Οι ανωτέρω μελέτες εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του διατοπικού σχεδίου «Το βιολογικό τραπέζι της νοτιοδυτικής Ελλάδας» στο οποίο συμμετέχει η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας – Αναπτυξιακή Α.Ε.ΟΤΑ ως Τοπική Ομάδα Δράσης του προγράμματος Leader.  Στο συγκεκριμένο σχέδιο συμμετέχουν επίσης η Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α (η οποία είναι ο συντονιστής του σχεδίου), η Αχαΐα Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α., η Αναπτυξιακή Ολυμπίας Α.Ε. Ο.Τ.Α., η Τριχωνίδα Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, η Αναπτυξιακή Ν. Ηπείρου & Αμβρακικού Α.Ε.- Αναπτυξιακή ΑΕ Ο.Τ.Α. και η Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε.. Ο συνολικός προϋπολογισμός του σχεδίου ανέρχεται σε  204.361,00€, ενώ τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του ενδεικτικά είναι η ανάδειξη και προβολή των βιολογικών προϊόντων στις περιοχές παρέμβασης των συμμετεχουσών ΟΤΔ, η ανάδειξη της ταυτότητας των περιοχών αυτών, η αύξηση της διάθεσης στην αγορά βιολογικών προϊόντων, η δημιουργία δικτυώσεων μεταξύ του τουριστικού και του αγροτικού τομέα κ.λ.π.