αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

14.11.2014

5η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τοπικού Προγράμματος LEADER


Σχετικά αρχεία:

Περίληψη 5ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
5η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Ενημερωτικό υλικό
Κριτήρια Επιλεξιμότητας 5ης Πρόσκλησης
Κριτήρια Επιλογής Δράσης L313-2
Κριτήρια Επιλογής Δράσης L313-5
Πίνακας τιμών κατασκευαστικών εργασιών
Πίνακας Πυρόπληκτων Δ.Δ. Περιοχής Παρέμβασης
Φάκελος υποψηφιότητας υπομέτρων L311, L312 & L313
Φάκελος υποψηφιότητας υπομέτρων L313_παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα
Πίνακας Υφιστάμενης Δυναμικότητας σε κλίνες των Δ.Δ. της περιοχής παρέμβασης
1η Τροποποίηση Τοπικού Προγράμματος
2η Τροποποίηση Τοπικού Προγράμματος