αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

16.01.2015

Παράταση 5ης Πρόσκλησης Τοπικού Προγράμματος LEADER

Καλαμάτα, 16-01-2015

Αρ. Πρωτ.: 28


Η Επιτροπή Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος Leader με σχετική της απόφαση που ελήφθη ομόφωνα στη  συνεδρίαση της 16ης-01-2015 αποφάσισε να δοθεί παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλων στο πλαίσιο της 5ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος Leader.

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ορίστηκε η 6η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αρίθμ. 877/13-11-2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.


Για την ΑΝ.ΜΕΣ. Α.Ε. ΟΤΑ

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ Leader

Θεοχάρης Ρέκκας