αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

29.04.2015

Αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων της 5ης πρόσκλησης του τοπικού προγράμματος Leader έπειτα από τη διενέργεια του δειγματοληπτικού ελέγχου από την ΕΥΕ ΠΑΑ


Σχετικά αρχεία:

Πίνακας Κατάταξης