αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

14.05.2015

6η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τοπικού Προγράμματος LEADER


Σχετικά αρχεία:

Περίληψη 6ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
6η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Κριτήρια Επιλογής
Πίνακας τιμών κατασκευαστικών εργασιών
Πίνακας Πυρόπληκτων Δ.Δ. Περιοχής Παρέμβασης
Εξώφυλλο φακέλου υποψηφιότητας _Δημόσια έργα
Φάκελος υποψηφιότητας_Δημόσια έργα
Φάκελος υποψηφιότητας_Δημόσια έργα_Τεχνικά χαρακτηριστικά & προϋπολογισμός προτεινόμενου έργου
Φάκελος υποψηφιότητας υπομέτρων L311,L312 & L313
Ενημερωτικό Υλικό
Φάκελος υποψηφιότητας δράσης L123α