αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

13.07.2015

Παράταση 6ης Πρόσκλησης Τοπικού Προγράμματος LEADER

Καλαμάτα, 13-07-2015
Αρ. Πρωτ.: 494

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος Leader με σχετική της απόφαση που ελήφθη ομόφωνα στη συνεδρίαση της 10ης-07-2015 αποφάσισε να  δοθεί παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλων στο πλαίσιο της 6ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος Leader.

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ορίστηκε η 31η Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αρίθμ. 328/13-05-2015 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Για την ΑΝ.ΜΕΣ. Α.Ε. ΟΤΑ
Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ Leader
Θεοχάρης Ρέκκας